Λογιστική Σουίτα II

Τα νέα προϊόντα της δημοφιλέστερης σειράς εφαρμογών στο χώρο της λογιστικής διαχείρισης, είναι διαθέσιμα.

Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ περιλαμβάνει τις ενότητες ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ, ΠΑΓΙΑ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Όλες οι εφαρμογές έχουν τα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής πλατφόρμας ROADS, πάνω στην οποία βασίστηκαν και αναπτύχθηκαν οι πετυχημένες εφαρμογές ERP ATLANTIS και Atlantis Entry .

 

Πηγή: Altec