Μηχανογράφηση για εταιρίες παροχής υπηρεσιών & ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν οι παρακάτω λύσεις: Το 'ΚΕΦΑΛΑΙΟ Services', είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος συνδυασμός του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ERP που καλύπτει με το καλύτερο δυνατό τρόπο, τις διατάξεις του νόμου 3842/2010 για την έκδοση αποδείξεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν οι παρακάτω λύσεις: Το 'ΚΕΦΑΛΑΙΟ Services', είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος συνδυασμός του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ERP που καλύπτει με το καλύτερο δυνατό τρόπο, τις διατάξεις του νόμου 3842/2010 για την έκδοση αποδείξεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες.