Λύσεις Μισθοδοσίας

Οι προτεινόμενες εφαρμογές που σας προτείνει η dtsapp καλύπτουν πλήρως όλες τις εργασίες και λειτουργίες μισθοδοσίας και όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων

 • Κάλυψη όλων των κατηγοριών εγαζομένων
 • Αμοιβές, παροχές, ταξίδια, άδειες, απουσίες, θέσεις εργασίας, συμβάσεις.
 • Δυνατότητες παραμετροποίησης - σύνθετες ανάγκες υπολογισμού μισθοδοσίας
 • Προυπολογισμός αμοιβών, πολιτική μισθών Διαχείριση αγγελιών για εξεύρεση προσωπικού.
 • Άμεση ενημέρωση μέσω ιντερντ για τις αλλαγές νομοθεσίας
 • Ιστορικό εξέλιξης ανά εργαζόμενο
 • Αυτόματη υποβολή των δηλώσεων
 • Εισαγωγή δεδομένων από word & excel
 • Ωράριο εργασίας και παρακολούθηση
 • Αναφορές Αλλαγές στην νομοθεσία
 • Ευκολία χρήσης, μειωμένες χειροκίνητες παρεμβάσεις, ακριβή αποτελέσματα.
 • Παρακολούθηση όλων των σχέσεων εργασίας Πλήρης διαχείριση Ασφαλιστικών Ταμείων
Σχετικές εφαρμογές: